Històric

SGR anteriors (des de 2005)

  • SGR 2017 –  · 2017–2019 · Biologia Evolutiva de Primats. Coordinador: Dr. Alejandro Pérez-Pérez (Universitat de Barcelona). Pendent d’avaluació.
  • SGR 2014 – 0045 · 2014–2016 · Biologia Evolutiva dels Humans i d’altres Primats · Coordinador: Dr. Alejandro Pérez-Pérez (Universitat de Barcelona). Grup reconegut, no finançat.
  • SGR 2009 – 0884 · 2009–2013 · Grup d’Estudi de l’Eevolució dels Homínids i altres Primats · Coordinador: Dr. Alejandro Pérez-Pérez (Universitat de Barcelona). Suvenció: 57.200 €
  • SGR 2005 – 0955 · 2005–2008 · Grup d’Estudi d’Evolució dels Hpmínids i d’altres Primats · Coordinador: Dr. Adrià Casinos (Universitat de Barcelona). Subvenció: 38.600 €
  • SGR 2001 – 0087 · 2001–2004 · Grup d’Estudi d’Evolució dels Hpmínids i d’altres Primats · Coordinador: Dr. Adrià Casinos (Universitat de Barcelona). Subvenció: 31.252 €
  • 1999 SGR – 0018 · 1999–2000 · Grup d’Estudi d’Evolució dels Hpmínids i d’altres Primats · Coordinador: Dr. Adrià Casinos (Universitat de Barcelona). Subvenció: 14.424,29 €
  • 1997 SGR – 0318 · 1997–1998 · Grup d’Estudi d’Evolució dels Hpmínids i d’altres Primats · Coordinador: Dr. Adrià Casinos (Universitat de Barcelona). Subvenció: 18.030 €